Εκθέσεις

7η Έκθεση Καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – Νέες Ημερομηνίες

Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ, στην από 9/9/2021 Συνεδρίασή της αποφάσισε την μετάθεση διεξαγωγής της έκθεσης για τις ημερομηνίες
 
• 4 έως και 6 Δεκεμβρίου 2021
• 7 έως και 12 Δεκεμβρίου 2021 (παραμένει επισκέψιμη)
 
Με την μετάθεση των ημερομηνιών, η Οργανωτική Επιτροπή στοχεύει:
 
• στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εκθέτες (εγγεγραμμένους και δυνητικούς),
• στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα η διατήρηση των ψηφιακών τους αναρτήσεων στο διαδίκτυο,
• στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων για την κατάλληλη προετοιμασία του προς ανάρτηση ψηφιακού υλικού τους,
• στην περαιτέρω παρουσίαση των ώριμων και καινοτόμων ιδεών και προϊόντων τους &
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών δικτύωσης.
 
Επιπρόσθετα, η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ αποφάσισε:
την επιμήκυνση των ημερομηνιών εγγραφής ως εξής:
 
1η περίοδος εγγραφών (early registration) έως 31/10/2021, κόστος εγγραφής 50€ (πλέον ΦΠΑ)
2η περίοδος εγγραφών (late registration) 1/11/2021 έως 10/11/2021, κόστος εγγραφής 100€ (πλέον ΦΠΑ)
καθώς και την ανανέωση του κόστους δέσμευσης των ψηφιακών περιπτέρων ως εξής:
 
για την 1η περίοδο εγγραφών (early registration)
• Basic & Comfort Booth (Type 1 & 2): 150€ (πλέον ΦΠΑ)
• Premium Booth Type 3: 350€ (πλέον ΦΠΑ)
 
για την 2η περίοδο εγγραφών (late registration)
• Basic & Comfort Booth (Type 1 & 2): 200€ (πλέον ΦΠΑ)
Premium Booth (Type 3): 400€ (πλέον ΦΠΑ)
 
Αίτηση Εκθέτη:
 
Η Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2610 96 9654, 99 7892 & 7890
2610 241 244
2610 367 791-2
2613 613 521-2
Ηλεκτρ. ταχυδρ.: patrasiq@upatras.gr
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+