Νέα / Ανακοινώσεις

Απάντηση του επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Αιγύπτου (NFSA) σε 18 ερωτήματα της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ σχετικά με τον νέο κανονισμό λειτουργίας της Αρχής

Σε συνέχεια συναντήσεων και συζητήσεων της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ με την Νέα Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Αιγύπτου (NFSA), και στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των κ.μ. της ΕΕ, είχαν υποβληθεί από τον Μάρτιο τ.ε. γραπτώς στον επικεφαλής της Αρχής 18 ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και τις νέες ρυθμίσεις που εισάγονται στο σύστημα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας των εισαγόμενων τροφίμων στην Αίγυπτο.
 
Από απαντήσεις που απεστάλησαν σήμερα από εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ, το κείμενο των οποίων επισυνάπτεται για καλύτερη πληροφόρησή σας, συγκρατούνται τα εξής:
 
1. Η Αρχή προτίθεται να υπογράψει συμφωνίες με τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου και ασφάλειας τροφίμων των ξένων χωρών. Σε αυτή την φάση διερευνά αν οι συμφωνίες θα αφορούν σε όλα τα διατροφικά προϊόντα ή θα εξειδικεύονται ανά είδος.
 
2. Ο έλεγχος θα αφορά στον έλεγχο μέρους ή του συνόλου του συστήματος ελέγχου διαχείρισης τροφίμων που εφαρμόζει η εκάστοτε αρμόδια αρχή της εξαγωγικής χώρας. Επιπλέον η NFSA ενδιαφέρεται να υπογράψει συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης των συστημάτων ελέγχου.
 
3. Από τη μεριά της η ΕΕ θεωρεί ότι η NFSA θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα αυστηρά συστήματα ελέγχου που ήδη εφαρμόζουν τα κ.μ. στο πλαίσιο των αυστηρών Κανονισμών που θέτει η ΕΕ.
 
4. Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των τροφίμων σε λίστες ως χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου, η NFSA απήντησε ότι πρόκειται να καταρτίσει τις λίστες σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/2020, θα τις δημοσιεύσει και θα είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
5. Μια εξαγωγική εταιρεία προκειμένου να αποφύγει την «κόκκινη (δύσκολη) οδό» στα τελωνεία, θα πρέπει να έχει καταθέσει στην NFSA τα κατάλληλα έγγραφα πριν από την φόρτωση.
 
6. Η NFSA στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγέων, θα καταρτίσει μία «Λευκή Λίστα» εισαγωγέων οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές για την διάθεση των διατροφικών προϊόντων στην αιγυπτιακή αγορά.
 
7. Αναφορικά με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ Αιγύπτου και κ.μ. της ΕΕ, αυτές διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να αναθεωρηθούν προκειμένου να μπει η ονομασία της NFSA ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 1/2017 και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους.
 
8. Σημαντική διευκρίνιση αποτελεί το ότι η NFSA είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και κτηνοτροφικών προϊόντων και έχει υπογράψει Πρωτόκολλο συνεργασίας με τον αρμόδιο Οργανισμό κτηνιατρικών ελέγχων της Αιγύπτου (GOV).
 
9. Επιπλέον, εκτός από την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εξαγωγέων υπό το Διάταγμα 43/2016, η NFSA αποτελεί την μόνη αρχή που είναι αρμόδια για τον επιτόπιο έλεγχο των προϊόντων και την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Τα Αιγυπτιακά Τελωνεία είναι υποχρεωμένα να δέχονται τα πιστοποιητικά που εκδίδει η NFSA σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων. Ενώ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από Αιγυπτιακή αρχή πιθανώς δεν θα γίνεται δεκτό.
 
10. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις και περιορισμοί είναι στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών προτύπων ασφάλειας τροφίμων και δεν συνιστούν διάκριση μεταξύ εγχώριων παραγόμενων και εισαγόμενων προϊόντων.
 
11. Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα κρέατος απαραίτητα φέρουν την πιστοποίηση Halal, και αρμόδια αρχή για την έκδοση της πιστοποίησης είναι η «ISEG Halal».
 
12. Τέλος, η NFSA αποτελεί κομμάτι του συστήματος NAFEZA, δεδομένου ότι η πρώτη ασκεί τους ελέγχους για την ασφάλεια των εισαγόμενων διατροφικών προϊόντων και την πιστοποίησή τους. Η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών αποτελεί ευθύνη του κράτους και ειδικότερα του νέου κέντρου ψηφιακής διασύνδεσης που δημιουργείται στην Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου.
 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+