Ημερίδες / Εκδηλώσεις

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο – Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Λάρισα συνδιοργανώνει διεθνές διαδικτυακό συνέδριο της UNESCO για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών μαζί με την πόλη Yeonsu της Δημοκρατίας της Κορέας

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο site https://www.2020cellconf.com/html/

 

Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Ενισχύοντας την εκπαίδευση ενεργών πολιτών σε τοπικό επίπεδο» συνδιοργανώνεται στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020, από τη Λάρισα και την πόλη Yeonsu της Δημοκρατίας της Κορέας, που είναι οι συντονίστριες πόλεις της θεματικής ομάδας «εκπαίδευση και ενεργό πολιτειότητα» του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO και υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο για τη Δια Βίου Μάθηση της UNESCO (UIL).

 

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική πόλη συνδιοργανώνει συνέδριο της UNESCO, κάτι που προφανώς υποδηλώνει την αναγνώριση και τη σημασία που αποδίδει η UNESCO στην προσπάθεια της Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν».

 

Εισηγητές θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές πόλεων – μελών του Δικτύου θα υπάρξει forum με συμμετοχή μελών Δημοτικών Συμβουλίου Νεολαίας κ.α.

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο site https://www.2020cellconf.com/html/

 

Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO (GNLC) είναι ένα διεθνές δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών που υποστηρίζει τις τοπικές κυβερνήσεις να αναπτύσσουν στρατηγικές διά βίου μάθησης παρέχοντας έμπνευση, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO (UIL) το 2012, και προάγει την παραγωγή και ανταλλαγή γνώσεων, την ομότιμη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των μελών της για τη βελτίωση των πρακτικών δια βίου μάθησης στις πόλεις τους. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα 174 πόλεις-μέλη από 55 χώρες, με αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της UNESCO να εκφράζουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

 

Το 2019, επτά θεματικές ομάδες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής του GNLC 2019-2021.

 

Αυτές οι θεματικές ενότητες αντιστοιχούν στα σημαντικότερα πεδία ενδιαφέροντος των πόλεων-μελών και σχετίζονται με την εφαρμογή της δια βίου μάθησης στις πόλεις. Κάθε θεματική ομάδα είναι υπεύθυνη να εκπονήσει μια έκθεση προόδου των δραστηριοτήτων, που θα κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πέμπτης Διεθνούς Διάσκεψης για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το 2021. Η θεματική ομάδα “Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα” αποτελείται από 37 πόλεις μέλη.

 

Συντονιστές της ομάδας είναι οι πόλεις της Λάρισας και της Yeonsu-Gu, (Δημοκρατία της Κορέας).

 

Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίστηκε ένα διαδικτυακό συνέδριο της θεματικής ομάδας του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO “Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα” στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020, που συνδιοργανώνεται από τις πόλεις της Λάρισας και της Yeonsu-Gu, με την υποστήριξη του UIL.

 

Το διαδικτυακό συνέδριο στοχεύει:

 

• Να παρουσιάσει τις ενέργειες των μελών της ομάδας, σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα με τα υπάρχοντα φόρουμ για το θέμα καθώς και για την κρίση COVID-19.

 

• Να παρουσιάσει καλές πρακτικές των μελών της ομάδας για τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα

 

• Να συζητηθούν προκλήσεις και ευκαιρίες που συνάντησαν τα μέλη της ομάδας στο έργο τους μέχρι σήμερα ακολουθώντας τους στόχους της θεματικής ενότητας

 

• να αποτελέσει ευκαιρία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων που μπορούν να ληφθούν για το 5o Διεθνές Συνέδριο για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το 2021

 

• Να προωθηθεί το θέμα της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα σε τοπικό επίπεδο σε όλα τα μέλη του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO και πέρα από το δίκτυο.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+