Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Διακηρύσσουμε ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και  ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (321.383,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Geniko-Epiteleio-Ethnikis-Aminas-Aksiopoiisi-Ylikon_Enoplon-Dinameon

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+