Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Προμήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανηµάτων

Ημ/νια Υποβολής: 12/09/19
Κείμενο προκύρηξης
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προµήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανηµάτων, έναντι εκτιµώµενης Αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (88.709,60€), µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο υπάρχον έγγραφο της διακήρυξης.
Πηγή Ενημέρωσης: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα
Σχετικό Υλικό

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+