Ημερίδες / Εκδηλώσεις

«Η Ελλάδα προ των πυλών της Διαστημικής και Δορυφορικής Βιομηχανίας »

ΘΕΜΑ: 1o Ετήσιο Συνέδριο “Athens Space & Satellite Industry Summit”: «Η Ελλάδα προ των πυλών της Διαστημικής και Δορυφορικής Βιομηχανίας »
1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά το 1o Ετήσιο Συνέδριο “Athens Space & Satellite Industry Summit”.
2. Τo Συνέδριo πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη της Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), επιστημονικών, θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων.

Οι τομείς και οι θεματικοί άξονες
Οι κύριοι θεματικοί άξονες του «Athens Space & Satellite Industry Summit» επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

1.Δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας.
Καταγραφή και εκτίμηση των εθνικών και διεθνών προοπτικών των Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας. Εκτίμηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών τους σε σχέση με τα ελληνικά προγράμματα διαστημικής τεχνολογίας.
2.Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διαστημικά Προγράμματα.
Καταγραφή των δυνατοτήτων της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά Προγράμματα και Συνεργασίες. Παρουσίαση χαρακτηριστικών
επιστημονικών προτάσεων και υλοποιήσεων.
3.Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία:
Παρουσίαση του στρατηγικού πλαισίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους
τομείς του Διαστήματος, των Δορυφόρων και των Δορυφορικών Επικοινωνιών.
4.Η διεύρυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστήματος, των Ερευνητικών Κέντρων, των Πανεπιστημίων, της Επιστημονικής Κοινότητας τα οποία
δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με το διάστημα τεχνολογικούς τομείς.
5.Η αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με τη Διαστημική και
Δορυφορική Έρευνα και Ανάπτυξη. Καταγραφή και διερεύνηση των προοπτικών
χρηματοδότησης που έχουν οι ελληνικές Εταιρείες και Φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και
Διαστημικές Τεχνολογίες σε τομείς όπως: οι τηλεπικοινωνίες, η τηλεπισκόπηση, η τηλεμετρία, τα geodata, η γεωργία, η ναυσιπλοΐα, η προστασία περιβάλλοντος, οι εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Επίσης οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι εφαρμογές τους, τα νέα υλικά που δημιουργούνται στο Διάστημα κ.α.

Το Συνέδριο «Athens Space & Satellite Industry Summit» θα πλαισιωθεί με Συζητήσεις «Στρογγυλής Τραπέζης» και στις δύο ημέρες της διεξαγωγής του, όπου θα κατατεθούν προτάσεις Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων για την αναγκαιότητα εθνικής στρατηγικής για τους τομείς του Διαστήματος και των Δορυφορικών Τεχνολογιών και θα συζητηθούν με αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Στις συζητήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν και να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες του Διαστήματος και των Δορυφορικών Τεχνολογιών.
Το σχηματικό και αρχικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το εξής:

Τετάρτη 7 Ιουλίου
09:30 – 09:40: Ψηφιακή Προσέλευση
09:40 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Α΄ Ημέρας – Χαιρετισμοί
10:00 – 11:00: Οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας των ελληνικών Επιχειρήσεων
Διαστημικής Τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
11:00 – 12:00: Η αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με τη Διαστημική και Δορυφορική Έρευνα και Ανάπτυξη. Δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας
12:00 – 12:30: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
12:30 – 13:30: Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διεθνείς Συνεργασίες και Διαστημικά Προγράμματα (Μέρος 1)
13:30 – 14:30: Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διεθνείς Συνεργασίες και Διαστημικά Προγράμματα (Μέρος 2ο)
14:30 – 15:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
15:00 – 16:00: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης : Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία
Πέμπτη 8 Ιουλίου
09:30 – 09:40: Ψηφιακή Προσέλευση
09:40 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Β΄ Ημέρας – Χαιρετισμοί
10:00 – 11:00: Η διεύρυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας
Διαστήματος, των Ερευνητικών Κέντρων, των Πανεπιστημίων και της διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας.
11:00 – 12:00: Η διεύρυνση και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας
Διαστήματος. Οι διεθνείς προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας.
12:00 – 12:30: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
12:30 – 13:30: Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και Διαστημικές Τεχνολογίες (Μέρος 1)
13:30 – 14:30: Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και Διαστημικές Τεχνολογίες (Μέρος 2ο )
14:30 – 15:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
15:00 – 16:00: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης : Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία. Οι διεθνείς προοπτικές. Η διάρθρωση του Προγράμματος μπορεί να αλλάξει με την προσθήκη παράλληλων συνεδριάσεων
και νέων θεματικών ενοτήτων. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται από τα ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης της Teamworks.

Χρήσιμες πληροφορίες για το Συνέδριο:
Ημερομηνία: Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:40 – 16:00
Εγγραφή:
Ελεύθερη συμμετοχή (δωρεάν ) χωρίς την καταβολή συμμετοχής.
Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://space-satellite.gr/
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104225585, 2104225520, info@teamworks.gr.
Στις Συμμετέχουσες και Συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε μέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+