Νέα / Ανακοινώσεις

Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. https://services.businessportal.gr/, είναι πλέον διαθέσιμη νέα αίτηση για την απευθείας καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της εταιρείας, η οποία αφορά στην , η οποία αφορά στην καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 για όλες τις νομικές μορφές

 

Για την καταχώριση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης 2019 παρακαλείστε να επιλέγετε μία εκ των αιτήσεων:

 

· · · “(Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 χωρίς εκλογή ελεγκτών”

 

· · · “(Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 ME εκλογή ελεγκτών”

 

Οι αιτήσεις με τίτλο:

 

“Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)”

 

“Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΜΕ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)”

 

Αφορούν τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+