Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (394.834,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Geniko_Epiteleio_Ethnikhs_Amynas_Plwth_Deksamenh

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+