Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 52180/09-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΧΕΟΡ1Ο-ΝΙ7) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών μηχανημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας στα Κ.Υ. Πρίνου, Ορεστιάδας και Ελευθερούπολης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (96.774,18€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (CPV :33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας).

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ypoyrgeio_Ygeias_Diagwnismos_Promhtheias_Egkatastashs_Mhxanhmatwn_Ostikhs_Pyk

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+