NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DNASEEKER

Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Χημείας) ανέλαβαν το
ερευνητικό έργο με τίτλο DNASEEKER – ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 5072570 με τη συγχρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι ο σχεδιασμός και δημιουργία μιας καινοτόμου φορητής
διάταξης γενετικής ταυτοποίησης βασισμένης στην ανάλυση DNA με τη χρήση λυόφιλων
αντιδραστηρίων (dip stick) και αποτελούμενη από φορητές αναλυτικές συσκευές μικρής αξίας, για
συγκεκριμένα είδη αλιευμάτων που ενδιαφέρουν την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία
αλιευμάτων ώστε:

1. να μπορεί να γίνεται επιτόπου, φθηνά και σε πολύ μικρό διάστημα (ωρών) η γενετική
ταυτοποίηση ειδών αλιευμάτων κατά τον έλεγχο φορτίων, ειδικά όταν έρχονται από το
εξωτερικό και ειδικά για περιπτώσεις που συγγενή είδη έχουν παρόμοια μορφολογικά
χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αναγνώριση και διαφορετική πραγματική αξία
2. να επιτυγχάνεται η μείωση περιπτώσεων απάτης (πώληση συναφών/παρόμοιων ειδών
χαμηλής οικονομικής και εμπορικής αξίας ως άλλα υψηλότερης αξίας στη λιανική)
3. μείωση του χρόνου αποτελέσματος και απεξάρτηση της αναλυτικής διαδικασίας από τρίτα
εργαστήρια (ειδικά ως προς την απομόνωση του DNA) που απαιτούν αρκετές ημέρες για την
παρουσίαση του αποτελέσματος και έχουν πολύ ψηλό κόστος ανάλυσης

Η εφαρμογή του ως άνω στόχου θα είναι σε:

1. νωπά/φρέσκα αλιεύματα
2. έτοιμο φαγητό από αλιεύματα

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://hcmr-imbriw.wixsite.com/dnaseeker

Στο πλαίσιο του ως άνω έργου και ειδικά στο πακέτο εργασίας 2, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε
ένα δίκτυο εμπλεκομένων εταιρειών του κλάδου με τις οποίες θα θέλαμε να συνεργαστούμε με
σκοπό:
α. να λάβουμε την άποψή τους αναφορικά με το πρόβλημα της ταυτοποίησης των προϊόντων
που εμπορεύονται σε επίπεδο είδους καθώς και τη σπουδαιότητα και τη σημασία του. Για το
σκοπό αυτό προβλέπεται εντός των επόμενων 30-40 ημερών η οργάνωση μιας διαδικτυακής
συνάντησης με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

β. να επιλέξουμε μερικά είδη τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις πωλήσεις των ώστε το
έργο μας να εστιάσει σε αυτά (π.χ. ρέγγα, σαρδέλα, γαύρο κ.λπ.) ώστε τα αποτελέσματα του
έργου μας να έχουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον κλάδο

γ. να συνεργαστούμε με ορισμένες από τις εταιρείες για τη λήψη δειγμάτων αλιευμάτων πάνω
στα οποία θα γίνουν οι βασικές αναλύσεις DNA και θα κατασκευαστούν τα πρωτότυπα
dipsticks τα οποία θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ειδών

δ. να οργανώσουμε καλύτερα τις άλλες δράσεις του έργου που αφορούν συνεχή ενημέρωση των
εμπλεκομένων, ημερίδες παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου καθώς και την ημερίδα
εκπαίδευσης του προσωπικού των εταιρειών στη συσκευή/διάταξη που θα προκύψει.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας
στο παραπάνω ερευνητικό μας έργο αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στους υπεύθυνους
του έργου:

Δρ Αλέξιος Κονίδης, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
akoni@tee.gr, conides@hcmr.gr
Καθηγητής Θεόδωρος Χριστόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών: tchrist@upatras. gr

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+