Ημερίδες / Εκδηλώσεις

SMART4ALL- 1st OpenCall για πειράματα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Λήξη Υποβολών

 

15 Ιουλίου 2020, 14:00 ώρα Ελλάδος

 

Δικαιούχοι

 

Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ/Ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, Πάροχοι τεχνολογίας γενικά

 

Ωφελούμενοι

 

Έως 8,000€ για την κάλυψη επιδόματος κινητικότητας κατά την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης

 

Πληροφορίες

 

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now

Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για το 1ο Open Callσε Πειράματα Μεταφοράς Γνώσης. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σχετικά με τα Πειράματα Μεταφοράς Γνώσης (KnowledgeTransferExperiments – KTE)

Τα KTEs είναι ένας νέος τύπος πειραμάτων που επιτρέπουν την παρουσίαση & δοκιμή μικρότερων έργων ή λιγότερο ώριμων ιδεών και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα εύρεσης εύφορου εδάφους για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός προϊόντος. Τα ΚΤΕsλειτουργούν ως βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας (3 μηνών). Τα KTEs είναι μεταξύ δύο διαφορετικών φορέων από δύο διαφορετικές χώρες: έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Αποστολής και έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Υποδοχής.

Οι προτάσεις των KTEs πρέπει να στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα σχετικά με υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας (Customized Low Energy Computing-CLEC) για κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems-CPS) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT), σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

• Ψηφιοποιημένες μεταφορές

• Ψηφιοποιημένο περιβάλλον

• Ψηφιοποιημένη γεωργία

• Ψηφιοποίηση οπουδήποτε

 

COVID-19 crisis

 

Τα Open Calls του SMART4ALL θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές CLEC που διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων COVID-19 και όλες τις πτυχές της ζωής εστιάζοντας στους τέσσερις κατακόρυφους τομείς: Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες λύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν και την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, οι προτάσεις που αφορούν σε πειράματα που υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και αφορούν καινοτομία για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα αξιολογηθούν θετικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποβολές σχετικές με την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 θα λάβουν 1 επιπλέον βαθμό στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησής τους.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες πρέπει να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο αιτούντων:

• Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά ιδρύματα

• ΜΜΕ και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες

• Πάροχοι τεχνολογίας γενικά

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τύπους φορέων, αλλά η συμμετοχή, τουλάχιστον, μιας ΜΜΕ/Ελαφρώς μεγαλύτερης εταιρείας είναι υποχρεωτική και πρέπει να ηγείται του σχήματος.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι διασυνοριακές, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων φορέων από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή διασυνδεδεμένες χώρες. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να έχουν έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε διασυνδεδεμένες χώρες. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του έργουSMART4ALL.

Ποια είναι τα οφέλη;

• Οικονομική υποστήριξη έως και 8.000 €

• Δημιουργία νέων συνεργασιών

• Υποστήριξη επιχειρηματική, σε θέματα ηθικής, τεχνολογική, χρηματοδοτική από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες

• Συμμετοχή σε καινοτόμες υπηρεσίες καθοδήγησης

 

Πώς να υποβάλλετε;

 

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων KTE είναι στις 15 Ιουλίου 2020 στις 14:00, ώρα Ελλάδος.

AboutSMART4ALLproject

 

Το SMART4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός Digital Innovation Hub σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερες.

 

Το SMART4ALL Digital Innovation Hub αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας. Το έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων συνδυάζοντας ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του SMART4ALL (https://smart4all-project.eu/newsletter) για περισσότερα νέα & ανακοινώσεις του έργου.

 

Όλοι οι περιφερειακοί & εθνικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα επόμενα Open Calls θα πρέπει να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://www.smart4all-project.eu ή να ακολουθούν το έργο στα social media:

 

https://www.linkedin.com/groups/12369183/

 

https://twitter.com/smart_4all

 

https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+