Ευρωπαϊκά Προγράμματα

WOOL – Wool as Outstanding Opportunity for Leverage

Το έργο “WOOL – Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, με κωδικό 1085, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια), Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Το Επιμελητήριο Λάρισας αποτελεί εταίρο του έργου, ενώ στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

  • Upper Adriatic Technology Park SCPA/ Τεχνολογικό Πάρκο της Άνω Αδριατικής (Ιταλία) – Επικεφαλής Εταίρος
  • Chamber of commerce, industry, craft trade and agriculture of Basilicata/ Εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό και γεωργικό Επιμελητήριο της Basilicata (Ιταλία)
  • Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Institute of Agriculture and Forestry Nova Gorica/ Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασολογίας Σλοβενίας, Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασολογίας της Nova Gorica (Σλοβενία)
  • Nativa, Institute for Sustainable Growth/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης Nativa (Σλοβενία)
  • University of Zagreb, Faculty of Economics and Business/ Πανεπιστήμιο Zagreb, Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης (Κροατία)
  • Municipality of Majur/ Δήμος Majur (Κροατία)
  • Sarajevo Economic Region Development Agency/ Οργανισμός Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης Sarajevo (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
  • Municipality of Plevlja/ Δήμος Plevlja (Μαυροβούνιο)
  • Municipality of Zabljak/ Δήμος Zabljak (Μαυροβούνιο)
  • Local Action Group UNA/ Ομάδα Τοπικής Δράσης UNA (Κροατία) – Συνεργαζόμενος εταίρος

Το έργο WOOL έχει ως στόχο τη διατήρηση του μαλλιού του προβάτου ως σημαντικού φυσικού πόρου, για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων, ενδυναμώνοντας παράλληλα  την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με την προώθηση μιας κοινής ταυτότητας προϊόντων.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: η αναγνώριση των πόρων και των δυνατοτήτων της παραγωγής μαλλιού στην περιοχή, η δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για τη αξιοποίηση των προϊόντων με βάση το μαλλί, η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, η δημιουργία δικτύου ευρύτερης συνεργασίας στην περιοχή της περιοχής του Προγράμματος, και η ανάπτυξη περιφερειακής ταυτότητας προϊόντων με βάση το μαλλί.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.372.775€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εθνικούς πόρους και από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+