Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Δραστηριότητες για 1 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 2 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 3 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 4 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 5 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 6 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 7 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 8 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 9 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 10 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 11 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 12 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 13 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 14 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 15 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 16 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 17 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 18 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 19 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 20 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 21 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 22 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 23 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 24 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 25 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 26 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 27 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 28 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 29 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 30 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 31 Μάι
Καμία δραστηριότητα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020.

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:

      α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
            - μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ
            - σε Τράπεζα
            - με Πιστωτική Κάρτα
      β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο
      γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του https://services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44 – Τηλ:2410-255 388).