Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Δραστηριότητες για 1 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 2 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 3 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 4 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 5 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 6 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 7 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 8 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 9 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 10 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 11 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 12 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 13 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 14 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 15 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 16 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 17 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 18 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 19 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 20 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 21 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 22 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 23 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 24 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 25 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 26 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 27 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 28 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 29 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 30 Νοέμβριος
Καμία δραστηριότητα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σας επισημαίνουμε ότι, για την δημοσίευση Εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ χρήσεων που λήγουν 31/12/2020 θα πρέπει να επιλέγετε αποκλειστικά την αντίστοιχη Αίτηση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης:

 

AE - ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΠΕ ή ΙΚΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά Με εκλογή ελεγκτών 

 

AE -ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΠΕ ή ΙΚΕ- (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών

 

που βρίσκονται διαθέσιμες στο businessportal.gr