Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Δραστηριότητες για 1 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 2 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 3 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 4 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 5 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 6 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 7 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 8 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 9 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 10 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 11 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 12 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 13 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 14 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 15 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 16 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 17 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 18 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 19 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 20 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 21 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 22 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 23 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 24 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 25 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 26 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 27 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 28 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 29 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 30 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 31 Ιούλιος
Καμία δραστηριότητα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «Τέλους Διατήρησης Μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014 στο τέλος κάθε έτους τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του κάθε Επιμελητηρίου της χώρας στη Φορολογική Διοίκηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η ανωτέρω υποχρέωση της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» των οφειλών δεν είναι δυνητικού χαρακτήρα, αλλά αναγκαστικού.