Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2022

ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Δραστηριότητες για 1 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 2 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 3 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 4 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 5 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 6 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 7 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 8 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 9 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 10 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 11 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 12 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 13 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 14 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 15 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 16 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 17 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 18 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 19 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 20 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 21 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 22 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 23 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 24 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 25 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 26 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 27 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 28 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 29 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Δραστηριότητες για 30 Ιούνιος
Καμία δραστηριότητα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν.4919/2022, άρθρο 29) από την 01/07/2022, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, τίθενται σε Αναστολή Καταχώρισης δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Πληροφορίες: Ενημέρωση --> ΓΕΜΗ --> Νόμοι/Εγκύκλιοι