Αιτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συνηθέστερων αποφάσεων των οργάνων διοίκησης που πρέπει να υποβάλλονται για καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. έχουν ήδη αναπτυχθεί στο portal του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr και στην επιλογή ‘‘Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ”

Σε περίπτωση που η αίτηση που επιθυμείτε δεν δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο portal του ΓΕΜΗ παρακαλούμε να αποστείλετε τη σχετική αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο e-mail: mitroo@larcci.gr έτσι ώστε να αναρτηθεί η αίτηση από την Υπηρεσία μας ή εναλλακτικά να προσκομίσετε τα διακαιολογητικά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας.

 
Αίτηση Καταχώρησης Εγκατάστασης Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης
 
Αίτηση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ (Σύστασης Εταιρείας εκτος Υ.Μ.Σ.)
Οι υπόχρεοι εγγραφής αναφέρονται στο πίσω μέρος της αίτησης
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+