Υπηρεσία Μιας Στάσης

Ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών (ΚΥΑ 63577/13.06.2018, ΦΕΚ 2380/Β/21.06.2018, ΦΕΚ 2681/Β/06.07.2018)

Πρότυπα Καταστατικά

Επωνυμίες βάσει του άρθρου 10 του Ν.4541/2018, ΦΕΚ 93/Α/31-05-2018

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ι.Κ.Ε.)

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ε.Π.Ε.)

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Α.Ε.)

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+