NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

Αύξηση 15% στις μέσες καθαρές μηνιαίες αποδοχές στη Ρουμανία το 2023, Στα 1.022 Ευρώ ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός, Ποιοι κλάδοι αμείβουν καλύτερα και σε ποιους οι αποδοχές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Ρουμανικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην χώρα έφτασε τον Δεκέμβριο του 2023 στα 5.079 λέι (περίπου 1.022 ευρώ, με ισοτιμία 1 ευρώ = 4,97 λέι), παρουσιάζοντας μία αύξηση κατά 15% (681 λέι ή 137 ευρώ) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022 ή κατά 6,6% (314 λέι ή 62,5 ευρώ) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023. Σε πραγματικούς όρους, προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 8,3% μέσα στον τελευταίο χρόνο (από τον Δεκέμβριο του 2022 στον Δεκέμβριο του 2023).

 

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία του INS οι κλάδοι της ρ/οικονομίας στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτεροι μέσοι καθαροί μηνιαίοι μισθοί στο τέλος του 2023, είναι κατά σειρά :

-ο ΙΤ τομέας με 9.956 λέι (2.003 ευρώ),

ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός τομέας με 9.156 λέι (1,842 ευρώ) και

-ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 9.125 λέι (1.836 ευρώ).

  Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες καθαρές μηνιαίες αποδοχές αφορούν τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, με 2.825 λέι (568 ευρώ).

           

 Ειδικότερα – και ανά συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία – στην κορυφή της μισθολογικής πυραμίδας της Ρουμανίας βρίσκονται οι απασχολούμενοι στην κατασκευή προϊόντων οπτάνθρακα και προϊόντων που λαμβάνονται από την επεξεργασία αργού πετρελαίου (12.710 λέι ή 2.557 ευρώ), οι προγραμματιστές Η/Υ (11.268 λέι ή 2.267 ευρώ)  και οι εργαζόμενοι στην εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (1.064 λέι ή 2.226 ευρώ).

  Στην βάση της ίδιας πυραμίδας, πέραν των απασχολούμενων στην εστίαση και στα πάσης φύσεως καταλύματα, βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες ρούχων (2.900 λέι ή 583,5 ευρώ), δερματίνων ειδών (3.205 λέι ή 645 ευρώ) και επίπλων (3.305 ή 665 ευρώ).

 

  Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καθαρών μηνιαίων μισθών στην ρουμανική αγορά εργασίας καταγράφηκαν (με κριτήριο την ποσοστιαία αύξηση) :

-στους τομείς της εκπαίδευσης (+27,9% στα 4.934 λέι σήμερα ή 993 ευρώ),

-των υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης (+21,9% στα 5.302 λέι σήμερα ή 1.067 ευρώ), στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (+21,8% στα 4.041 λέι ή 813 ευρώ) και

-στις κατασκευές (+20,2% στα 4.835 λέι ή 973 ευρώ).

  Αντίθετα, παρατηρείται ότι οι μικρότερες αυξήσεις μέσων μηνιαίων μισθών καταγράφονται, πέραν από τους εργαζόμενους γενικά στον αγροτικό τομέα (περιλαμβανομένης και της δασοκομίας και της αλιείας, +5,3% στα 4.127 λέι ή 830 ευρώ), στις πλέον καλά αμειβόμενες κατηγορίες : ΙΤ (+8,8% στα 9.956 λέι) και χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (+9,0% στα 9.156 λέι).

  Πιο αναλυτικά και ανά επαγγελματική κατηγορία, παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών αφορούν :

-στους εργαζόμενους  στις θαλάσσιες μεταφορές (+40,1% στα 8.305 λέι ή 1.671 ευρώ),

-στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (+32,7% στα 9.670 λέι ή 1.946 ευρώ),

-στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+26,3% στα 5.185 λέι ή 1.043 ευρώ)

-και στην εκτύπωση και αναπαραγωγή εγγεγραμμένων μέσων (+25,9% στα 5.196 λέι ή 1.045 ευρώ).   

 Στον αντίποδα, οι δύο μόνες κατηγορίες εργαζομένων που είδαν πτώση στις μέσες καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους στο διάστημα που εξετάζεται ήταν οι απασχολούμενοι ειδικά στην φυτική και ζωική παραγωγή, στο κυνήγι και στις συναφείς δραστηριότητες (-0,4% στα 3.796 λέι ή 764 ευρώ) και στις υποστηρικτικές της εξόρυξης δραστηριότητες (-0,6% στα 7.329 λέι ή 1.475 ευρώ).

 

  Με αφορμή τα στοιχεία που δημοσίευσε κατά τα ανωτέρω το INS (και προκειμένου να αποδώσει μία πιο αντιπροσωπευτική εικόνα, καθώς οι αποδοχές Δεκεμβρίου που χρησιμοποιεί ως μέτρο σύγκρισης η Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας περιλαμβάνουν πολυάριθμα πριμ, μισθολογικά μπόνους και επιδόματα για τους εργαζόμενους, καθώς είναι η περίοδος των εορτών και του ισολογισμού στο τέλος του έτους), η ιστοσελίδα οικονομικού περιεχομένου Economedia.ro υπολόγισε τον μέσο ετήσιο καθαρό μηνιαίο μισθό στη Ρουμανία για το έτος 2023 στα 4.584 λέι (922 ευρώ). Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 20% (ποσοστό διπλάσιο του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε το 10,4% το 2023) σε σχέση με τον μέσο καθαρό μισθό του 2022. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 10 ετών και φαίνεται να οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι ο καθαρός κατώτατος μισθός αυξήθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του 2023, συνολικά κατά 36% σε σύγκριση με το 2022 (φτάνοντας τα 2.079 λέι ή 418 ευρώ), αφετέρου στην εισαγωγή φοροαπαλλαγής 200 λέι (περίπου 40 ευρώ) από το κατώτατο εισόδημα. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η Ρ/Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στα 3.700 λέι μεικτά (από 3.300 λέι μεικτά σήμερα) από την 1η Ιουλίου 2024, οπότε ο καθαρός κατώτατος μισθός θα υπερβεί τα 2.300 λέι (άλλως τα 460 ευρώ).

 

  Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία της όγδοης έκδοσης της ετήσιας έκθεσης “Review & Trends” της eJobs (εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ευρέσεως εργασίας με έδρα το Βουκουρέστι), το 2023 η Ρουμανία είχε πάνω από 5,7 εκατομμύρια ενεργούς εργαζόμενους. Σε ένα δείγμα περίπου 700.000 εργαζομένων εξ αυτών, το 7,8% κέρδιζε λιγότερα από 2.000 λέι καθαρά το μήνα (400 ευρώ περίπου), το 21,1% κέρδιζε μεταξύ 2.001 και 3.000 λέι (400 – 600 ευρώ περίπου), το 29,2% κέρδιζε μεταξύ 3.001 και 4.000 λέι (600-800 ευρώ περίπου), το 26,1% μεταξύ 4.001 και 7.000 λέι (800 – 1.400 ευρώ περίπου), το 10,3% μεταξύ 7.001 και 10.000 λέι (1.400 – 2.000 ευρώ) και το 5,5% πάνω από 10.000 λέι (2.000 ευρώ περίπου).

  Όσον αφορά στις γεωγραφικές περιφέρειες, οι καλύτερα αμειβόμενοι το 2023 ήταν οι εργαζόμενοι στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι, οι οποίοι κατέγραψαν μηνιαίο καθαρό μισθό 5.000 λέι κατά μέσο όρο -περίπου 1.006 Ευρώ-(ο μέσος όρος περιλαμβάνει όλους τους τομείς δραστηριότητας και όλα τα επίπεδα εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης). Η κομητεία Timis (πρωτεύουσα Τιμισοάρα) ήταν δεύτερη με 4.700 λέι καθαρά, ακολουθούμενη από το Cluj (4.500 λέι), το Iasi, το Brasov, το Sibiu και το Satu Mare (όλα με 4.000 λέι).

  Στον αντίποδα, με καθαρό μέσο όρο 3.100 λέι μηνιαίως (λίγο πάνω από 600 ευρώ), το Caras-Severin (πρωτεύουσα Resica) είναι ο νομός με τους χαμηλότερους μισθούς στη Ρουμανία.

 Όσον αφορά στα επιμέρους επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής ήταν οι καλύτερα αμειβόμενοι το 2023 – 6.500 λέι το μήνα (περίπου 1.300 ευρώ). Όσοι εργάζονταν στη διαχείριση έργων και στην έρευνα/ανάπτυξη είχαν μέσο μισθό 6.000 λέι μηνιαίως, όσοι εργάζονταν στη διοίκηση 5.500 λέι, ενώ ο μέσος μισθός στις κατασκευές/εγκαταστάσεις ήταν 5.000 λέι μηνιαίως. Τους χαμηλότερους μέσους όρους σημείωσαν όσοι εργάζονταν στον τομέα των υπηρεσιών ομορφιάς (3.000 λέι), παιδοκόμοι/απασχολούμενοι στην καθαριότητα (3.000 λέι), γραφείο/back-office/γραμματεία (3.100 λέι), μεταποίηση (3.300 λέι) και τουρισμός (3.400 λέι).

  Σε κάθε περίπτωση και με βάση όσα αναφέρει ο κ. Bogdan Badea, διευθύνων σύμβουλος της eJobs, της μεγαλύτερης διαδικτυακής πλατφόρμας προσλήψεων στη Ρουμανία, ο μέσος μισθός στην ρουμανική οικονομία αυξήθηκε το 2023 σε 4.692 λέι, από 3.949 το 2022. Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στο eJobs για το 2023 ήταν :

-οι οδηγοί, για τους οποίους ο μέσος μισθός είναι 3.800 λέι το μήνα (περίπου 765 Ευρώ),

-οι νοσηλευτές (4.500 λέι καθαρά, ή 906 Ευρώ),

-οι χειριστές τηλεφωνικών κέντρων (2.800 λέι),

-οι λογιστές (3.700 λέι),

-οι μηχανικοί (4.800 λέι)

-και οι οικονομολόγοι (4.500 λέι).

 Αντίστοιχα, οι υψηλότεροι μέσοι μισθοί καταγράφηκαν για:

-τους CEO –18.000 λέι ή 3.620 Ευρώ- (ο μέσος όρος καλύπτει όλους τους νομούς και τους τομείς, καθώς και όλους τους τύπους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών ή των νεοφυών επιχειρήσεων),

για τους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού – 16.000 λέι ή 3.220 Ευρώ

-και για τους μηχανικούς πληροφορικής (IT architect) – 15.000 λέι ή 3.020 Ευρώ

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+