Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)

Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας»

Έγγραφο διακήρυξης

Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+