Νέα / Ανακοινώσεις

Δημοσιότητα Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανακοινώνεται ότ

 

Οι διαγνωστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» άνω και κάτω των ορίων (προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, συνοπτικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, διεθνείς, κλπ.) αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx, στη Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocirement.gov.gr).

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+