Νέα / Ανακοινώσεις

Επενδυτικός Νόμος ΗΑΕ- Μεταρρύθμιση υπέρ εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας αλλοδαπών επί Εμιρατινών εταιρειών.

Ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση των ΗΑΕ υπέρ δυνατότητος εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας εταιρειών από αλλοδαπούς, με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου (Νο.16/2020), οποία εξειδικεύει το καθεστώς ξένων επενδύσεων και απαριθμεί τις δραστηριότητες που εμπίπτουν σε καθεστώς ξένης ιδιοκτησίας 100%, με αναφορά σε ειδικούς όρους και ελάχιστο κεφάλαιο, ανά οικονομική δραστηριότητα. Δυνατότητα αποκλειστικής ιδιοκτησίας αλλοδαπών προβλέπεται σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων ΑΠΕ, γεωργία, μεταποίηση, μεταφορές, ξενοδοχειακά, εστίαση, logistics, πληροφορική &επικοινωνία, κατασκευές, κ.ά., με ρητή απαρίθμηση των 122 κατηγοριών οικονομικής δραστηριότητας (positive list). Eξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης οι τομείς υδρογονανθράκων, τραπεζικής, υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, πώληση φαρμάκων, αλιεία, κλπ (negative list). Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση Υπ.Οικονομίας, ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις αδείας λειτουργίας εταιρειών εξ ολοκλήρου ξένης ιδιοκτησίας, οποίες τελούν υπό εξέταση, βάσει προβλεπόμενης διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγωγή δικαιώματος υπέρ των αλλοδαπών επενδυτών να ιδρύουν εταιρείες 100% ξένης ιδιοκτησίας στο έδαφος των ΗΑΕ, εκτός των Ελευθέρων Ζωνών, συνιστά θεμελιώδη θεσμική μεταβολή. Σύμφωνα δε με το έως τώρα ισχύον καθεστώς, εφαρμόζεται ο κανόνας 51/49, δηλαδή η υποχρέωση συμμετοχής Εμιρατινού εταίρου (sponsor) με ποσοστό 51% σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, ανεξαρτήτως του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε αυτές.

Εν θέματι μεταρρύθμιση εντάσσεται, εξάλλου, σε πλαίσιο ευρύτερης Εμιρατινής πολιτικής για την φιλελευθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, τα ΗΑΕ προσελκύουν το 50% των επενδυτικών κεφαλαίων στην ευρύτερη περιοχή και κατέχουν την πρώτη θέση στον Αραβικό κόσμο ως προς την εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, οποίες το 2019 ανήλθαν σε 14δις δολ.ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση κατά 32,7% έναντι προηγούμενου έτους. Σε όρους ανταγωνιστικότητας, τα ΗΑΕ κατατάσσονται στην πρώτη θέση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής και στην 25η θέση παγκοσμίως (WEF Global Competitiveness Index), καθώς και στην 12η θέση ως προς την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα (IMD Digital Ranking). Επίσης, τα ΗΑΕ κατέχουν την 1η θέση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής ως προς την καινοτομία (Global Innovation Index) και την μακροοικονομική σταθερότητα (WEF Global Competitiveness Index).

Προς πληρέστερη ενημέρωση, παραπέμπουμε σε Επενδυτικό Οδηγό ΗΑΕ, οποίον έχουμε αναρτήσει σε διαδικτυακή πύλη AGORA http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon- upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71288

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+