Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Κ.Δ.Τ.Υ.Π. Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού) δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2.299,34) άνευ Φ.Π.Α..

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Arxhgeio_Ellhnikhs_Astynomias_Promhtheia_Mhxanologikos_Eksoplismos

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+