Νέα / Ανακοινώσεις

Ενημέρωση περί Επιχειρηματικού Συνεδρίου «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών (Σόφια, 8-9 Ιουλίου 2021)

Σε συνέχεια ανωτέρω αλληλογραφίας και σχετικής ενημέρωσης από την Πρεσβεία και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια, σας γνωρίζουμε ότι επίκειται η διεξαγωγή Επιχειρηματικού Συνεδρίου της «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (εφεξής 3SI), στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας 3SI, στη Σόφια, στις 8-9 Ιουλίου τ.έ..
Όπως περιγράφεται στο Έγγραφο Ιδεών (Concept Paper) των διοργανωτών, οι στόχοι του εν λόγω Συνεδρίου, στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της Πρωτοβουλίας 3SI, είναι οι ακόλουθοι:

– να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), με σκοπό την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης διαπεριφερειακών και διασυνοριακών έργων στρατηγικής σημασίας, στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης, των μεταφορών και της ψηφιακής συνδεσιμότητας και
– να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της έρευνας δια της εξασφάλισης άμεσων επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής σας γνωρίζουμε ότι, εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης, η οργάνωση του Συνεδρίου θα έχει υβριδική μορφή, εφόσον προβλέπεται παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής, τόσο δια διαδικτυακής πλατφόρμας, όσο και δια φυσικής παρουσίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού και επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β meetings), μεταξύ όλων των συμμετεχόντων
και είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: https://meeting15.com/…/the-ministryof-economy…/2510.

Αντίστοιχα,
για συμμετοχή δια φυσικής παρουσίας, προβλέπεται σχετική δυνατότητα για την ελληνική αποστολή επιχειρηματιών και φορέων. Λόγω της αριθμητικά περιορισμένης δυνατότητας συμμετοχής δια φυσικής παρουσίας (15 έως 20 άτομα), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς να δηλώσουν συμμετοχή και την πρόθεσή τους για Β2Β και G2B συναντήσεις, εάν είναι δυνατόν, έως τις 30 του τρέχοντος μηνός, στο Γραφείο ΟΕΥ της Σόφιας, τηλ.: +35 92 9447959, 94475790, email: ecocomsofia@mfa.gr, αρμόδιος κ. Δημήτρης Μάος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄.
Σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος του Συνεδρίου, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, θα διεξαχθούν τέσσερα «θεματικά» panels στους τομείς προτεραιότητας των κρατών μελών της 3SI:

• Ενέργεια
• Μεταφορές
• Καινοτομία και
• Ψηφιακές υποδομές

Στα ως άνω panels, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την ανάπτυξη έργων συνδεσιμότητας των υποδομών στην Περιφέρεια που καλύπτει η Πρωτοβουλία και θα συμμετέχουν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις κυβερνήσεις των δώδεκα (12) συμμετεχόντων κρατών στην Πρωτοβουλία, από τις Η.Π.Α., Ευρωπαίοι Επίτροποι, στελέχη Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών καθώς και διευθυντικά στελέχη μεγάλων διεθνών- πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Επίσης, θα διεξαχθεί «ειδικό» panel, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων από τους εκπροσώπους του προσφάτως συσταθέντος Επενδυτικού Ταμείου της Πρωτοβουλίας (3 Seas Investment Fund), του αποκλειστικού Επενδυτικού Συμβούλου της Πρωτοβουλίας 3SI, Amber Ιnfrastructure Group αλλά και του αμερικανικού επενδυτικού-αναπτυξιακού Οργανισμού US Development Finance Corporation – DFC.
Από πλευράς μας, επισημαίνουμε οφέλη που δύνανται να αποκομίσουν ελληνικοί όμιλοι, με ενδιαφέρον μελλοντικής συμμετοχής σε επενδυτικά έργα, στον τομέα συνδεσιμότητας των χωρών στην ευρύτερη περιοχή κάλυψης της Πρωτοβουλίας, από παρακολούθηση συγκεκριμένου panel και έλθουν σε πρώτη επαφή με στελέχη του Επενδυτικού Ταμείου και του Επενδυτικού Συμβούλου της Πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειωτέων ότι προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα χρηματοδότησης διασυνοριακών έργων και για τη χώρα μας ως «συνορεύουσα» χώρα, με αυτές της
Πρωτοβουλίας (3SI).

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα Επιμελητήρια, την Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και τους φορείς που σχετίζονται με την καινοτομία και την έρευνα, είναι η δεύτερη ημέρα του Επιχειρηματικού Συνεδρίου και οι σχετικές θεματικές. Σε σχετικές «Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης», μεταξύ Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Φορέων Προώθησης Επενδύσεων και Οργανισμών Προώθησης της Καινοτομίας στην επιστημονική έρευνα (Research & Innovation Agencies) των συμμετεχουσών χωρών στη 3SI, θα συζητηθεί και θα εξεταστεί η ανάδειξη του ρόλου και της ενίσχυσης των συνεργειών, μεταξύ των ανωτέρω φορέων, στο πλαίσιο της 3SI.

Παράλληλα, για τους ελληνικούς Φορείς Προώθησης Επενδύσεων, αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζει η συνάντηση μεταξύ των Φορέων Προώθησης Επενδύσεων (Investment Promotion Agencies), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονιστικού ρόλου τους, αναφορικά με την προετοιμασία προτάσεων για υλοποίηση επενδυτικών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και τη συνεργασία για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) στις διασυνοριακές υποδομές. Επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα έργα προβλέπεται υψηλότερη χρηματοδότηση.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Συνεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
International Cooperation Department
E-mail: interdpt@bcci.bg & irelations@bcci.bg
T.: +35928717489 & +3598117421

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+