NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

Υποχρέωση εγγραφής εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με το μαροκινό Διάταγμα η 466-23 (επισυνάπτεται), το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο τ.έ. και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1.1.2024, εισάγεται υποχρέωση εγγραφής των αλλοδαπών εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής, οι οποίες

18 rue Alt Hdidou, Soulsst, Rabat tel. +212 537 638975 fax +212 537 638990 email ecocom-rabat@mfa.er Web www.agora.mfa.g

πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της μαροκινής Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (Office National de Securité Sanitaire des Produits Alimentaires – ONSSA).

Η συγκεκριμένη υποχρέωση καταχώρησης αφορά τις εξαγωγικές αλλοδαπές εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή και επεξεργασία των εξής κατηγοριών τροφίμων:

1) κρέατος και προϊόντων κρέατος

2) προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

3) γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

4) χυμών και νέκταρ

5) διατηρημένων λαχανικών που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων σαλτσών και καρυκευμάτων

Σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από την ONSSA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί του παρόντος, υποχρέωση εγγραφής υφίσταται για τα προϊόντα των κατωτέρω δασμολογικών κωδικών του Εναρμονισμένου Συστήματος:

– Κεφάλαιο 2 «Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα» (τετραψήφιοι δασμολογικοί κωδικοί 02.02. 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.08, 02.09, 02.10)

Κεφάλαιο 3 «Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια» (τετραψήφιοι δασμολογικοί κωδικοί 03.01, 03.02, 03.03, 03:04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09)

– Κεφάλαιο 4 «Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού» (τετραψήφιοι δασμολογικοί κωδικοί 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06)

– Κεφάλαιο 16 «Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακόστρακων, μαλάκιων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων» (τετραψήφιοι δασμολογικοί κωδικοί 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05)

– Κεφάλαιο 20 «Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών» (τετραψήφιοι δασμολογικοί κωδικοί 20.02, 2003, 2004, 2005, 20.09).

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής αφορά α) τη δημιουργία ενός ατομικού λογαριασμού, στον  οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία της επιχείρησης, των εξαγόμενων προϊόντων και της χώρας  καταγωγής, καθώς και β) την επισύναψη στην πλατφόρμα των απαιτούμενων εγγράφων (στην αραβική, την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα), τα οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 11 του εν λόγω Διατάγματος του μαροκινού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υδάτων και Δασών. Το έγγραφο του Παραρτήματος 1 αφορά δήλωση συμμόρφωσης με την νομοθεσία της χώρας προέλευσης και του Μαρόκου, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης. Το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΙ αφορά βεβαίωση συμμόρφωσης με τις αρχές του συστήματος HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) ή αντίστοιχου, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από την αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων εθνική Αρχή της χώρας προέλευσης των εξαγόμενων διατροφικών προϊόντων. Η διαδικασία καταχώρησης δεν προϋποθέτει την πληρωμή κάποιου παραβόλου.

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 1) από τους Μαροκινούς εισαγωγείς για λογαριασμό των ξένων προμηθευτών τους, είτε 2) από τις ίδιες τις αλλοδαπές εξαγωγικές εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων διατροφής για δικό τους λογαριασμό, είτε 3) από τις αρμόδιες Αρχές της ΕΕ / κρατών μελών της ΕΕ για λογαριασμό των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης χώρας προέλευσης, μέσω καταχώρησης στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα καταλόγου με το σύνολο των συναφών εγκαταστάσεων που εξάγουν προς το Μαρόκο.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η καταχώρηση γίνει συνολικά από την αρμόδια εθνική ή ευρωπαϊκή Αρχή, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης του Παραρτήματος 11 από πλευράς των αλλοδαπών επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ONSSA θα καταχωρήσει αυτόματα όλες τις εγκαταστάσεις και η αλλοδαπή εξαγωγική εγκατάσταση θα χρειαστεί να καταχωρήσει μόνο την δήλωση του Παραρτήματος Ι. Στην άλλη περίπτωση, υποβολής του αιτήματος εγγραφής μεμονωμένα από τον εξαγωγέα ή τον μαροκινό εισαγωγέα, απαιτείται η καταχώρηση των εγγράφων και των δύο Παραρτημάτων.

Μετά από έλεγχο και έγκριση του αιτήματος εγγραφής από την ONSSA, εντός προθεσμίας 60 ημερών, θα αποδίδεται στην εγκατάσταση ένας αριθμός μητρώου, ο οποίος συνιστάται (αν και δεν είναι υποχρεωτικό) να αναγράφεται σε εμφανές σημείο επί των εμπορευμάτων και των απαραίτητων για την εισαγωγή στο Μαρόκο εγγράφων, προς διευκόλυνση της διαδικασίας εκτελωνισμού.

Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής ορίζεται σε 5 έτη από την στιγμή απόδοσης του αριθμού μητρώου, μετά το πέρας της οποίας απαιτείται η υποβολή αιτήματος ανανέωσης της εγγραφής το λιγότερο 3 μήνες πριν την λήξη της ισχύος.

Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, προβλέπεται ότι θα είναι προσβάσιμο το σύνολο της σχετικής με την ασφάλεια των τροφίμων μαροκινής νομοθεσίας.

Τέλος, σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από την ONSSA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η μαροκινή Αρχή θα αποστείλει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη στοιχεία σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης για είσοδό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να αποσταλεί και συναφές εγχειρίδιο με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής. Μέχρι στιγμής, η εν λόγω πλατφόρμα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ούτε έχουν παρασχεθεί περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας εγγραφής.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Textes-Generaux-2023

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+