Δελτία τύπου

Αυτεπάγγελτα Πιστοποιητικά χωρίς οικονομική επιβάρυνση ζητά το Επιμελητήριο Λάρισας για τις άδειες των ασφαλιστών

Το Επιμελητήριο Λάρισας απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

« Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4583/2018-ΦΕΚ 212 Α-18.12.2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης.01.2016 περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι ανανεώσεις των αδειών που αφορούν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια. Για την ανανέωση των αδειών αυτών απαιτείται η κατά περίπτωση υποβολή από τον ασφαλιστικό σύμβουλο συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Μεταξύ αυτών από το οικείο Πρωτοδικείο απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών α. περί μη πτώχευσης και μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση και β. περί μη υποβολής σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Η πρακτική της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών κάθε φορά που απαιτείται η ανανέωση των αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποτελεί απίστευτη ταλαιπωρία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, χρονοτριβή πολλών ημερών αναμονής για την έκδοσή τους και την οικονομική επιβάρυνση στην παραλαβή τους. Προς τούτο, στα πλαίσια της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της απλούστευσης των διαδικασιών, της μείωσης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αιτούμαστε την αναζήτηση αυτεπάγγελτα από το οικείο Επιμελητήριο των δύο ανωτέρω πιστοποιητικών με απώτερο σκοπό την ταχύτητα των συναλλαγών.

Εξάλλου, να σημειωθεί ότι ο ασφαλιστικός κλάδος ήδη ταλαιπωρείται καίρια με τίς ετήσιες επαναπιστοποιήσεις με εξετάσεις πού θεσπίστηκαν από την νέα ευρωπαϊκή οδηγία IDD, αποτελώντας το μοναδικό επάγγελμα που δίνει εξετάσεις κάθε χρόνο, διακινδυνεύοντας την μη ανανέωση της άδειας τους, όπερ σημαίνει ότι τίθεται κίνδυνος να απωλέσουν την εργασία τους και το χαρτοφυλάκιο τους. Επίσης, οι ασφαλιστικοί πράκτορες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και συνεισφέρουν στην οικονομία τού κράτους με πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, δυσβάσταχτες για τούς περισσότερους επαγγελματίες του κλάδου. Aφετέρου δε, είναι πάντα ταμειακά ενήμεροι έναντι του Φορέα μας και στο ΓΕΜΗ και στο Επιμελητήριο, λόγω τήρησης Ειδικού Μητρώου, προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες ανανέωσης της άδειάς τους, ως ορίζει ο Νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αναζήτηση αυτεπάγγελτα από το οικείο Επιμελητήριο των δύο ανωτέρω πιστοποιητικών για τις ετήσιες ανανεώσεις των αδειών που αφορούν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά σας»

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+