NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μετά την συνάντηση που είχε την Τρίτη στις 28/5/2024 το ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας με τους Προέδρους των Συλλόγων Λογιστών Θεσσαλίας με θέμα τις προθεσμίες των δηλώσεων και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κου Χατζηδάκη καταλήξαμε στα εξής:

Η πάγια θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σχετικά με τις προθεσμίες των δηλώσεων εισοδήματος, είναι ότι το χρονικό διάστημα για την υποβολή τους θα πρέπει να είναι αυτό που προέβλεψε ο αρχικός νομοθέτης, και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 67 του 4172/2013 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013

«3. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Όπως και η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου που δημοσιεύθηκε στο ίδιο ΦΕΚ.

«2. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους – μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.»

Το παραπάνω διάστημα θεωρούμε ότι είναι επαρκές, προκειμένου να υποβληθούν από τους λογιστές με σωστό τρόπο και χωρίς λάθη οι δηλώσεις εισοδήματος των πελατών τους.

Ως κοινωνικός εταίρος και σύμβουλος της πολιτείας, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας να ενημερώσουμε τους φορολογουμένους, τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες και τις επιχειρήσεις ότι το διάστημα που έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο οικονομικών για τις δηλώσεις της χρήσης του 2023 δεν είναι αρκετό για να υποβληθούν με ορθά στοιχεία από τους επαγγελματίες λογιστές οι 6.500.000 περίπου δηλώσεις των φυσικών προσώπων έως τις 26 Ιουλίου και οι 334.000 περίπου δηλώσεις των νομικών προσώπων έως τις 28 Ιουνίου, προκειμένου οι φορολογούμενοι να πληρώσουν και το κράτος να εισπράξει αντίστοιχα τους φόρους.

Σε μια πολύ επιβαρυμένη περίοδο για τους λογιστές, οι οποίοι πλέον όχι μόνο έχουν αναλάβει άμισθα την πληροφόρηση των υποχρεώσεων ιδιωτών (δεκάδες δηλωτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πολυάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες) και επιχειρήσεων (My Data, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, κ.α.), αλλά αποτελούν και τον βασικό ενδιάμεσο φορέα προκειμένου περατωθεί μια εκκρεμότητα μεταξύ ενός ιδιώτη και αρκετών φορέων του δημοσίου, η αναίτια αυτή επιμονή του Υπουργείου Οικονομικών να υποβληθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα οι φορολογικές υποχρεώσεις, θα επισύρει, πρόστιμα στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, στις οποίες μάλιστα το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 500,00 ευρώ. Πρόστιμα από λάθη και παραλείψεις που δεν θα οφείλονται στον λογιστή, αλλά στην έλλειψη οργάνωσης και την επιβολή μη εφαρμόσιμων κανόνων και διαδικασιών που επιβάλλονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Με το παρόν δελτίο τύπου κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τους παραπάνω κινδύνους για πρόστιμα που μπορεί να επιβαρυνθείτε εξαιτίας των ασφυχτικών προθεσμιών, θέλουμε δε να καταγγείλουμε την αναιτιολόγητη καθυστέρηση λειτουργείας της εφαρμογής των δηλώσεων εισοδήματος, να στηρίξουμε τους λογιστές – φοροτεχνικούς στην δικαιολογημένη προσπάθεια τους να τους επιτρέπεται να ορίζουν τα ωράρια και τους ρυθμούς τόσο της ατομικής τους εργασίας όσο και των συνεργατών τους και τέλος ζητάμε να αλλάξει στάση ο Υπουργός Οικονομικών, να λάβει υπόψη του τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου στα Οικονομικά, Φορολογικά και Αναπτυξιακά θέματα και να οριστεί νέα προθεσμία για τις δηλώσεις εισοδήματος χρήσης του 2023 τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Στην παραπάνω κοινή σύσκεψη συμμετείχαν και συνυπογράφουν οι κάτωθι:

Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, Πρόεδρος Περιφ. Τμ. Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ)

Χρήστος Παύλου, Αντιπρόεδρος 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, Γεν. Γραμματέας 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Χρήστος Ζήσης, Οικονομικός Επόπτης 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Νικόλαος Νάτσιος, μέλος ΤΔ 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Χαρίκλεια Βασδέκη-Γκούνη, μέλος ΤΔ 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Αριστείδης Σαββάκης, μέλος ΤΔ 7ου ΠΤ ΟΕΕ

Ιωάννης Κωστόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΦΕΕΛ- Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λάρισας

Ανδρέας Νταής, Πρόεδρος Ένωση Λογιστών Λάρισας

Δημήτρης Παππάς, Πρόεδρος Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μαγνησίας (Σ.Φ.Ε.Ε.Μ.)

Απόστολος Πολυγερινός, Πρόεδρος Σύλλογος Οικονομολόγων λογιστών Μαγνησίας (ΣΟΛ Μαγνησίας)

Θωμάς Γρηγορίου, Πρόεδρος ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γεώργιος Παπαδημητρίου,  Πρόεδρος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+