Νέα / Ανακοινώσεις

Δικαίωμα επανεισδοχής ξένων στελεχών στη Ρωσική Ομοσπονδία

Κατόπιν προσπαθειών που κατέβαλε η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στη Μόσχα προς την Αναπληρώτρια Π/Θ, Tatyana Golikova, αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, εργασίας και υγείας, αναφορικά με το δικαίωμα επανεισδοχής ανώτατων στελεχών στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά την περίοδο της πανδημίας, τα οποία ήδη είναι κάτοχοι εργασιακής θεώρησης εισόδου και άδειας εργασίας, επέτυχε τη λήψη έγκρισης για την κατάρτιση σχετικού καταλόγου ονομάτων.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος αφορά τα ανώτατα και εξειδικευμένα στελέχη (HQS/Highly Qualified Specialists). Σύμφωνα με την Επιτροπή Υποθέσεων περί Μετανάστευσης της ανωτέρω Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, μοναδική προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό ενός στελέχους ως εξειδικευμένου είναι το ύψος της αμοιβής που λαμβάνει στη Ρωσική Ομοσπονδία να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 167.000 ρούβλια, ήτοι περίπου 2.200 ευρώ, ενώ αδυναμία καταβολής επί συνεχή τρίμηνα (ανεξαρτήτως λόγου απουσίας) των σχετικών απολαβών ισοδυναμεί με αποστέρηση της εμπλεκόμενης εταιρείας των δικαιωμάτων της έναντι αυτών των στελεχών της.

Παραθέτουμε, σε περίπτωση ενδιαφέροντος, υποδείγματα α) της σχετικής επιστολής συγκατάθεσης εκάστου στελέχους ως προς τη διαχείριση των προσωπικών του/της δεδομένων η οποία να απευθύνεται προς την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και β) του, προς συμπλήρωση, φύλλου εργασίας με τους σχετικούς τίτλους πεδίων στη ρωσική/αγγλική γλώσσα με τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν και τα μέλη της οικογενείας του στελέχους (στο πεδίο position/διοικητική θέση να τοποθετηθεί η ένδειξη «συνοδεύον μέλος οικογενείας» ενώ το πεδίο work permit/άδεια εργασίας να παραμείνει κενό).

Και τα δύο ανωτέρω αρχεία παρακαλούμε να αποσταλούν προς το Γραφείο μας, ώστε να τα προωθήσουμε προς την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με διάταξη υπογραφείσα από την επικεφαλής επιδημιολόγο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Anna Popova, και εγκριθείσα από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από σήμερα ακυρώνεται ο από 18/03/2020 υποχρεωτικός αυτο-περιορισμός ένεκα της πανδημίας, για όσους πολίτες ξένων χωρών εισέρχονται στη χώρα.

Μοναδική προϋπόθεση είναι η ενημέρωση των συνοριακών αρχών, κατά το σχετικό έλεγχο, με τη γνωμάτευση (στην αγγλική ή στη ρωσική γλώσσα) ιατρικού τεστ περί της πανδημικής νόσου στο οποίο θα έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τη μέθοδο PCR (polymerase Chain Reaction), στην οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη αντισωμάτων Immunoglobulin G. Στο εν λόγω τεστ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όχι νωρίτερα των τριών ημερών από την άφιξή τους στα ρωσικά σύνορα.

Στην περίπτωση που οι εν λόγω πολίτες δεν έχουν υποβληθεί σε τεστ προ της άφιξής των στη Ρωσική Ομοσπονδία, έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αυτό το αργότερο εντός τριών ημερών από της εισόδου των, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ οι εργοδότες των έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης των Αρχών. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει το καθεστώς αυτο-περιορισμού στο σημείο κατοικίας τους μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους (απαιτείται επανυποβολή σε τεστ).

Επιστολή συγκατάθεσης εκάστου στελέχους,

Φύλλο εργασίας στοιχείων προσωπικών άφιξης στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+