Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΛΚΕΘΕ-ΤΕΕ_Πρωτοβουλία Blue Prototype (Startup Accelerator Program for the maritime economy) – έναρξη υποβολής προτάσεων

Θέμα: Πρωτοβουλία Blue Prototype των ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής – έναρξη υποβολής προτάσεων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Το ΕΛΚΕΘΕ, πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία, ανακοίνωσε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Β κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο εστιάζει στη θάλασσα και ονομάζεται ‘Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region’.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, το ‘Blue Prototype’ υλοποιείται σε συνεργασία των ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth). Στο έργο του MISTRAL συμμετέχει το ΕΛΚΕΘΕ και η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με 24 φορείς από οκτώ χώρες της Μεσογείου.

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων την περίοδο 2017-2018. Σε αυτόν τον κύκλο, στόχος των φορέων που συμπράττουν στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους πάνω στο θέμα της θαλάσσιας οικονομίας, και ειδικότερα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

  • θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]
  • θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]
  • παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism]
  • θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)]
  • θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 στο prototype.tee.gr, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν.

Η πρωτοβουλία θα εκτυλιχθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα σχηματιστούν οι ομάδες ανάλογα με τους θεματικούς άξονες, στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, υποστηριζόμενοι από ειδικούς μέντορες. Στην Τρίτη φάση, τον Μάιο του 2020, έως δύο από τις ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους, θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου MISTRAL. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην περιοχή Τουλόν της Γαλλίας στο πλαίσιο της διεθνούς δημόσιας επίδειξης καινοτόμων επιχειρήσεων Murex festival

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕΘΕ, του ΤΕΕ και στην ειδική ιστοσελίδα του επιταχυντή prototype.tee.gr.

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: prototype@central.tee.gr και στο τηλέφωνο (+30) 210 329 1735.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+