Δελτία τύπου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κο. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέριμνα όλων μας αυτή την κρίσιμη στιγμή επιβάλλεται να είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία του κοινωνικού συνόλου όχι μόνο από τον Covid19 αλλά και από τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα μέτρα για την προστασία από αυτόν. Η κλιμακούμενη υγειονομική κρίση οξύνει ολοένα και περισσότερο την οικονομική κρίση, έχουμε δραματική αύξηση της ανεργίας και ξεκάθαρη πλέον αδυναμία των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα για έντονη κοινωνική κρίση με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιδράσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και φυσικά γνωρίζουμε από την εμπειρία της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης ότι όλα αυτά έχουν επίπτωση και στην υγεία.

Οι αναστολές πληρωμών δεν επαρκούν διότι μεταφέρουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς το μέλλον για επιχειρήσεις που λειτουργούν πλέον σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα θα πρέπει να συμπληρωθούν με πολιτική διαγραφής υποχρεώσεων για τις πληττόμενες μικρές επιχειρήσεις διότι κρίνεται πλέον η βιωσιμότητα τους. Άκρως απαραίτητη είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας με άμεσες επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις.

Ένα σημαντικό θέμα που είχαμε επισημάνει σαν Επιμελητήριο και στο προηγούμενο lockdown, είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός που έχει δημιουργηθεί διότι οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και υπεραγορές τροφίμων επιτρέπεται να πωλούν και άλλα προϊόντα, ενώ τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης των ειδών αυτών είναι υποχρεωτικά κλειστά. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη καταπολέμησης των πρακτικών του ολιγοπωλίου από όλα αυτά τα καταστήματα, που σαν αποτέλεσμα έχουν τη συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Στο πλαίσιο αυτό σας ζητάμε:

• Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση πρέπει να στηριχτούν άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων, να υπάρχει επάρκεια τροφίμων και να διασφαλιστούν οι συνθήκες επιχειρηματιών και εργαζομένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

• Την ΑΝΑΣΤΟΛΗ όλων των δημοτικών τελών και επιβαρύνσεων επί των χρήσεων για τις επιχειρήσεις για τουλάχιστον 6 μήνες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα των επιτηδευματιών για να ανταπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που ήδη βιώνουν.

• Πάγωμα πληρωμής ρυθμίσεων και αναστολή πληρωμής για τους λογαριασμούς ΔΕΗ και ΔΕΥΑ για τις επιχειρήσεις μέχρι τον Αύγουστο 2021.

• Την επέκταση του μέτρου αναγκαστικής έκπτωσης των ενοικίων και το 2021 και όλο το ποσό της έκπτωσης να καταβληθεί από το κράτος.

• Άμεσα να νομοθετηθούν ξεκάθαρες δικλείδες προστασίας της πρώτης κατοικίας, προστασίας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων όσον αφορά στο Τραπεζικό Σύστημα και τους Διαχειριστές Απαιτήσεων και Δανείων (Servicers), να δοθεί παράταση πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών, κτλ. αλλά και εξυπηρέτησης κεφαλαίου και τόκων και για το 2021 για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

• Αποτελεί αναγκαιότητα να αναπτυχθούν ειδικές πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και εξαγωγής προϊόντων που επλήγησαν από την κρίση.

• Την εκπόνηση γενικευμένης και οικονομικά ενδυναμωμένης πρόσκλησης Μη Επιστρεπτέας Επιδότησης (Κεφάλαιο Κίνησης) με στόχευση στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και άμεση καταβολή αυτής όσο και της προηγούμενης, η καθυστέρηση της οποίας είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τις επιχειρήσεις.

• Περισσότερα μέτρα στήριξης για τούς αυτοαπασχολούμενους και για τίς πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επαγγέλματα που δεν κλείνουν με κρατική εντολή, όπως λογιστές, ασφαλιστές, συνεργεία ανταλλακτικά , πλυντήρια αυτοκινήτων , πρατήρια καυσίμων κ.α., θα πληγούν ανεπανόρθωτα από την υποχρεωτική απαγόρευση κυκλοφορίας. .

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – η οποία διενεργήθηκε σε μια περίοδο που η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας ήταν ακόμα ελεγχόμενη – 1 στις 3 επιχειρήσεις είχε εκφράσει το φόβο ενδεχόμενου κλεισίματος. Εάν δε ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα στήριξης, η νέα κατάσταση θα οδηγήσει σε άμεσο κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τονίζουμε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, άμεση προτεραιότητα μας πρέπει να αποτελέσει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η διάσωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μέσα από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας και ανθεκτικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Αναμένουμε άμεσα από τη Πολιτεία την εκπόνηση περεταίρω μέτρων για την σωτηρία του συνόλου του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της χώρας και των εργαζομένων με σκοπό την προστασία της κοινωνικής συνοχής, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες με την πεποίθηση ότι θα πράξετε τα δέοντα αυτή την δύσκολη περίοδο, τις οικονομικές επιπτώσεις της οποίας θα βιώνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη κι αν παρέλθει κάθε κίνδυνος για την υγεία των πολίτων.

Σας ευχαριστούμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+