Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διακήρυξη αρ.42γ/2021 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (CPV: 33181000-2), για το Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Τσακάλωφ 1, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 189.270,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με δυνατότητα ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης μέχρι και 50% της συνολικής προκηρύχθεισας δαπάνης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μετά του δικαιώματος της προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 283.905,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Geniko_Nosokomeio_Larisas_Promhtheia_Diatakseis_Nefrikhs_Yposthrikshs

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+