Νέα / Ανακοινώσεις

Σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής υπό τον τίτλο: «Μετασχηματισμός τωρινών προκλήσεων σε ευκαιρίες»

Σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό, το εν θέματι Επιχειρηματικό Φόρουμ συνιστά την κυριότερη πρωτοβουλία, επί τη βάσει της οποίας υλοποιούνται επιμέρους στόχοι της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής, παρέχει δε τη δυνατότητα σε υψηλόβαθμα στελέχη και εκπροσώπους επιχειρήσεων, προερχόμενων από τις δυο ηπείρους, να ανταλλάξουν απόψεις επί σειράς θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας για την προσέλκυση επενδύσεων. Συνέπεια της πανδημίας, η σύγκληση του, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετατίθεται για τις αρχές του 2021.

Οι επιδιωκόμενοι σκοποί του εν θέματι Φόρουμ συνοψίζονται ως ακολούθως: (α) συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, (β) υποστήριξη επιμέρους πολιτικών Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (AfCFTA) με έμφαση στην πράσινη οικονομία, (γ) βελτίωση εμπορίου και επενδυτικού κλίματος μεταξύ ΕΕ και Αφρικής, (δ) κατάρτιση πλαισίου συνεργασίας επί τη βάσει βέλτιστων πρακτικών και (ε) ανταλλαγή απόψεων προς τον σκοπό εκμετάλλευσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/μέλη σας παρακαλούνται, για περισσότερες πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής, όπως επισκεφτούν τον ακόλουθο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.euafrica-businessforum.com

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+