Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Από το Eπιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι με την κύρωση της από 30/3/2020 Π.Ν.Π <<Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις >> παρατείνεται, επίσημα πλέον, σε όλη την Ελλάδα η προθεσμία ανανέωσης της αδείας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ανακοινώνεται ότι με την κύρωση της από 30/3/2020 Π.Ν.Π <<Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις >> παρατείνεται, επίσημα πλέον, σε όλη την Ελλάδα η προθεσμία ανανέωσης της αδείας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

 

Συγκεκριμένα το ένατο άρθρο αναφέρει :

 

Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018.

 

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+