Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Σε συνέχεια της οικ. 39539/996/30-09-2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4261 / τ. Β’ / 2020,

 

εκδόθηκε η 39551/Δ1.11831 /30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.,

 

με την οποία ρυθμίζονται θέματα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του νέου εντύπου«Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

 

Η εν λόγω υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε επίσης στο ΦΕΚ 4261 / τ. Β / 2020, και αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ:ΨΣΥΟ46ΜΤΛΚ-1ΡΛ.

 

Μπορείτε να τη δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+