Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, του Υπ. Υγείας, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 56314/31-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΖΥΟΡ1Ο-ΥΞ5) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)» (cpv: 33696300-8, Χημικά αντιδραστήρια), προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.634.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, έως του ποσού των 817.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ypourgio_Ygeias_4DYP_Promhtheia_Antidrastiriwn_Analwsimwn

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+