Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, του Υπ. Υγείας ,βάσει της υπ’ αριθμ. 3135/21-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΥ7ΟΡ1Ο-6ΟΔ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (cpv: 24455000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (207.336,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για δύο (2) έτη.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ypourgeio_Ygeias_4DYP_Promhtheia_Apolymantikwn

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+