NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β΄4241).

Κ Ο Ι Ν Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 53Α, 56, 109, 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ειδικότερα της παρ.

10 του άρθρου 53Α αυτού,

β) των άρθρων 2, 3, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.

2859/2000, Α΄248),

γ) του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251),

δ) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου  ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ.  1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα  (π.δ.  63/2005,Α΄  98),  σε  συνδυασμό  με  την  παρ.  22  του  άρθρου  119  του  ν. 4622/2019 (Α΄133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄139),

θ) της υπ’ αρ. 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441),

ι) της υπό στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή  της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  «Οργανισμός  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων» (Β΄4738),

ια) της υπό στοιχεία 1 της από 20-01-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, της αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»  και  της  υπ’αρ.  5294ΕΞ2020/17-01-2020  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (B΄ 4241).

  1. 2. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-

2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας παρακολούθησης των φορολογικών αποθηκών προϊόντων καφέ.

  1. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Η  υπό  στοιχεία  ΔΕΦΚ  Φ  1188105  ΕΞ  2016/22-12-2016  απόφαση  της  Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 13, μετά την παρ. 3, προστίθεται νέα παρ. 4, ως ακολούθως:

«4. Το βιβλίο της παρ.1 δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4308/2014  «Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,  συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος  X της παρούσας και  ότι τηρούνται τα οριζόμενα  στην παρ. 3.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

  1. 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισυνάπτετε το ΦΕΚ:

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+