Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνιών σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ 157/4-9-2021), για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της Γ.Σ., των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, με ανάλογη παράταση υποβολής των πρακτικών και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., ως ακολούθως στον πίνακα.
 
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι για την δημοσίευση Εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεων που λήγουν 31/12/2020 και έπειτα ,θα πρέπει να επιλέγετε αποκλειστικά την αντίστοιχη Αίτηση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης
 
– (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης …… και μετά Με εκλογή ελεγκτών
 
– (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης ……. και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 
που βρίσκονται διαθέσιμες στο businessportal.gr
 
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+